Himpunan Artikel

“Tingkatan pertama dalam mencari ilmu ialah mendengarkan, kemudian diam dan menyemak dengan penuh perhatian, menjaganya, mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya.”

– Sufyan bin Uyainah